NISHIMURA GOUN (西村五雲)

1922-1923 

 
Bunraku Puppet as Kong˘maru Terutada (金剛丸照忠)

Play: Shibaraku (暫)
Date: c. 1922-1923
Series: Dai Chikamatsu Zenshu Furoku Mokuhan
(大近松全集 付録木版)
*Image courtesy of the Tsubouchi Memorial Theatre Museum