KOIZUMI KISHIO
(小泉発巳男) 

Return to Index

1923
1932
Unknown Dates   

Return to Artist Name Index